Gesprek over glasvezel tijdens de huiskamerbijeenkomst 16-02-2015

Huiskamerbijeenkomst Glasvezel 16 februari 2015
Op deze huiskamer bijeenkomst hebben enkele ORP-ers van gedachten gewisseld over wat de aanleg van glasvezel voor hen kan betekenen en de onderling levende vragen besproken.
Hoewel het niet de bedoeling van de bijeenkomst was om adviezen op te stellen, kwamen er naar onze mening toch enkele kwesties ter sprake die nuttig zijn om met de ORP bewoners te delen.
-Bij de meeste bewoners gebeurt de installatie van de glasvezelaansluiting in de meterkast. Het is aan de provider om de verbinding in huis verder te regelen. Door een informatie medewerker van KPN werd aangegeven dat zij daarbij niet onder de grond gaan om kabel verbindingen te maken. Dat gebeurt langs plinten etc.
Overigens lijken draadloze verbindingen in huis voor de verschillende functies wel de toekomst te zijn
-veel mensen hebben een aparte tuner/radio met luidsprekerboxen. Directe aansluiting van de  radio gaat bij glasvezel niet. De radiofunctie kan wel via de televisie gebruikt worden. Mogelijk zijn er wel andere aparte voorzieningen mogelijk om de bestaande tuner/radio installatie en boxen te blijven gebruiken. Men wordt aangeraden daar heel duidelijk met de provider over te communiceren en afspraken te maken.
-over het verschil tussen upc kabel en glasvezel is gesproken. In ieder geval is duidelijk dat glasvezel een duidelijke en vaste upload- en download snelheid communiceert. Bij de upc kabel kan dit verschillen, afhankelijk van het medegebruik van andere bewoners op de kabel . Of dit een probleem is zal afhangen van het gebruik. Voor doorsneegebruik lijkt er weinig verschil te zijn.
-de verschillende providers verschillen in kosten en abonnementen. Daar is niet op in gegaan. Wel werd de tip meegegeven om ook de kosten van de mobile telefoon in de kostenvergelijking mee te nemen. Verschillende providers hebben hiervoor gecombineerde aanbiedingen met de vaste telefoon, die aantrekkelijk kunnen zijn.
De bedoeling van meegeven van deze bevindingen is niet om daarover in discussie te gaan. maar toch, zijn er nog andere ervaringen of tips dan zijn die natuurlijk welkom op de site van de ORP.
Sjaak de Wit