Gasleidingen

9 september 2015
Beste leden van de VBO,
Bij veel mensen is deze week door de gemeente een brief bezorgd waarin dwingend wordt verzocht de gasleidingen te laten controleren. Al binnen 10 dagen of zo.
Een groep van ruim 40 bewoners heeft dit collectief ongeveer een jaar geleden laten doen. De gemeente is daarvan op de hoogte. Deze bewoners hebben deze “slecht-nieuws-brief”zoals door iemand verwoord dus ook niet gehad.
Wellicht is deze brief voor een aantal bewoners nu toch aanleiding om iets te regelen op zo kort mogelijke termijn.
Ton Schunselaar heeft indertijd enkele offertes van bedrijven aangevraagd om, als het collectief geregeld zou worden, er korting bedongen kon worden. De firma Wouda uit Dronten is daar toen als beste uitgekomen. Dat was toen, nu kan het anders zijn.
Maar Ton is bereid weer korting te regelen bij een bedrijf, welk dat ook is.
Daarvoor is het belangrijk dat hij z.s.m. weet hoeveel mensen mee willen doen aan deze collectieve controle. Het wordt interessant als er tenminste 25 huishoudens zich aanmelden.
Dus z.s.m. De gemeente heeft kennelijk haast.
Aanmelden per mail naar Ton en naar mij. (ik heb een ander mailadres dan destijds)
Bij onvoldoende deelname gaat collectief niet lukken en moet iedereen dus zelf wat regelen.
Wij horen spoedig van jullie.
Vriendelijke groet,
Ina van Gelder,
collectief onderhoud VBO