Bladvrij maken Oostrandpark tussen 16 en 27 november

Bewoners maken samen met gemeente het Oostrandpark weer bladvrij!

Net als vorig jaar zal de gemeente in de week van 16 november of in de week daarna, weer een veegwagen inzetten om het door ons bijeengeveegde blad van de straten af te voeren. De bewoners moeten het blad zoveel mogelijk verspreid over de straat langs de straatkant in rullen vegen. Niet in bergen want dat kan de veegwagen niet aan. Blad dat op of naast het centrale fietspad ligt zal de veegwagen niet meenemen. De WIGRO mensen zullen het blad van de platanen bij de kinderspeelplaats, het monument de Kus en bij het kruispunt van het fietspad met het noordelijke deel van de hoofdlus, naar de straatkanten vegen.

Ik zal zodra ik de precieze datum weet van de actie van de veegwagen, via deze website, de bewoners dat melden.

Ik hoop dat het opruimen weer net zo’n succes wordt als vorig jaar.

Frans Claessen