Buurtbusinitiatief

Aan de bewoners van het Oostrandpark.

De bewonersvereniging Flevo Golf Resort wil een buurtbus voor verbinding van haar wijk met het centrum en andere delen van Lelystad. Flevo Golf Resort vraagt aan andere buurtverenigingen in Lelystad , die buiten de huidige buslijnen liggen, of zij daar ook belangstelling voor hebben en zo ja of wij willen meedoen bij het oprichten van een bestuur die de buurtbus wil realiseren.

Het VBO bestuur heeft besloten als bestuur niet  deel te nemen aan dit initiatief. Het bestuur verwacht weinig belangstelling aan te treffen bij de bewoners, bovendien zijn er al door de gemeente georganiseerde faciliteiten, zoals een taxi pas voor mensen die moeilijk ter been zijn. We hebben ook de werkgroep WIGRO om hun mening gevraagd en die waren unaniem tegen meedoen aan de buurtbus.

Maar het bestuur en de WIGRO kunnen zich vergissen en daarom stellen we aan alle leden van onze vereniging de vraag of iemand er wel heil in ziet en zich opwerpt om deel te nemen aan dit initiatief van Flevo Golf Resort. Mocht dat het geval zijn dan verneemt het bestuur dat graag van diegenen, via een mail aan onze secretaries Marijke Witteveen (marijke.witteveen@kpnmail.nl ).

Met vriendelijke groet,

Frans Claessen

Mede namens het VBO bestuur