Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel op 8 januari 2016 20.00 uur Palet

Geachte Oostrandparkbewoners,

Bijgevoegd stuur ik u een herinnering voor de jaarvergadering van de Verenigde Bewoners Oostrandpark:

8 januari 2016 jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel

Locatie:     buurthuis het Palet

aanvang:    20.00 uur

Agenda jaarvergadering:

1.    Opening en mededelingen, vaststellen agenda

2.    Financieel jaaroverzicht 2015 en begroting 2016

3.    Verslag kascontrolecommissie

4.    Terugblik op de activiteiten van de VBO in 2015 en vooruitblik op het komende jaar

5.    Rondvraag

6.    Sluiting

Na afloop is er de traditionele nieuwjaarborrel