Informatiebijeenkomst WAAKS op 25-01-2016

 

Op Maandag 25 januari organiseert het VBO samen met de gemeente en Politie een informatiebijeenkomst over het project:

Buurthuis het Palet, aanvang 19.30 uur

Wilt U de bijeenkomst bijwonen dan graag aanmelden voor 18 januari bij Sjaak de Wit (dewit.neeft@gmail.com)

Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe u om kunt gaan met verdachte situaties, over het gebruik van het alarmnummer of algemene nummer, maar ook over bijvoorbeeld persoonlijke veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor observeren en signalementen onthouden. Daarnaast ontvangen de deelnemers aan Waaks regelmatig informatie over het project en beveligingsadviezen

Waaks zijn, het klinkt zo vanzelfsprekend. Observeren wat er in de wijk gebeurt en als dit verdacht is, de politie bellen. Maar vaak worden verdachte en ongewone zaken niet gezien, of soms wel gezien maar niet gemeld Omdat u zelf vertrouwd bent met uw eigen omgeving, vallen afwijkende situaties u snel op. Denk bijvoorbeeld aan een onbekende in de tuin van de buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Als u dat ziet en op dat moment de politie belt, dan krijgen criminelen minder kans hun slag te slaan en wordt uw buurt veiliger.

De politie, gemeente en wijkraden van Lelystad doen een beroep op de bewoners zelf om zich aan te melden bij het project Waaks!. Dat kan via een aanmeldformulier op www.wijkradenlelystad.nl/waaks. In dit project ondersteunt u in uw eigen buurt de politie in de strijd tegen onder meer woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak en vernielingen. Op de informatieavond hoort U hier meer over.

U ziet een verdachte situatie en dan…

U belt 112 en zegt dat u deelnemer van Project Waaks! in Lelystad bent. Bij de meldkamer kent men het project en weten ze dat deelnemers alert zijn op verdachte situaties. Door uw melding is de politie snel ter plaatse en wordt de pakkans van criminelen vergroot (heterdaad). Bovendien krijgt u terugkoppeling wat uw melding heeft opgeleverd.