WhatsApp groep voor alleenwonenden op het ORP ?

Geachte Oostrandparkbewoners,

Een dezer dagen ontvangen die Oostrandparkers, die alleen wonen, een groene brief van het Bestuur van de VBO met een voorstel over een WhatsAppgroep. Ter informatie vindt u deze brief nu ook op onze website:

 

Lelystad, 21 maart 2016

Aan alle alleenwonenden op het Ooostrandpark

 

 De moderne telefooncirkel: een WhatsApp Groep

In de laatste jaarvergadering bleek er belangstelling te bestaan voor de opzet van een “telefooncirkel” . Daarop voortbouwend volgt hier een nader uitgewerkt voorstel. Uiteraard is dit nog niet een tot in detail uitgewerkt plan. De bedoeling is om met iedereen die wel zou willen meedoen een moment af te spreken waarop we met elkaar kunnen overleggen hoe we het verder zouden willen aanpakken.

Bestemd voor

Alleenwonenden zonder dagelijkse verplichtingen

Wanneer word jij gemist?

Misschien toch wel prettig als er een dagelijks contactmoment is, waar het opvalt als je niets van je laat horen.

Mogelijke oplossing

Een WhatsApp groepsapp. Het idee is dan dat iedereen dagelijks op de app iets van zich laat horen. Tekst en tijdstip zijn dan helemaal vrij. Ook tijdelijk afmelden is dan gemakkelijk te regelen. Deze oplossing is flexibeler dan de ouderwetse telefooncirkel.

Natuurlijk is op dit moment niet bekend of alle mensen die mee zouden willen doen over een smartphone beschikken waar dit programma op is/kan worden geïnstalleerd. Ook zal er nog goed moeten worden nagedacht over welke afspraken er zoal moeten worden vastgelegd.

Deze brief wordt verspreid onder alle Oostrandparkers die tot de doelgroep behoren.

Ziet u wat in het plan of wilt u het toch net even anders?

Dan kunt u zich als geïnteresseerde voor vrijdag 25 maart aanmelden bij:

Emmy Jorritsma, per telefoon: 222567 of 06-40078784

of per mail:  jorritsma.ej@hetnet,nl

Hartelijke groet, Emmy Jorritsma