Nieuwjaarsborrel en Jaarvergadering VBO 13 januari 2017 20.00 uur

Beste mede-oostrandparkbewoners,

Graag attendeer ik u op de komende jaarvergadering van de Verenigde Bewoners Oostrandpark die zal worden gehouden op vrijdag 13 januari vanaf 20.00 uur in het Palet. Nadere informatie van het VBO-Bestuur volgt nog.

Een goed 2017 gewenst en vriendelijk gegroet namens de beheerders van deze website, Hans van den Heuvel en Yvonne van Oirschot-van de Wiel