Toelichting agenda jaarvergadering 13 januari 2017

Toelichting bij agenda van de aanstaande jaarvergadering VBO op 13 januari ten aanzien van het agandapunt “ bestuurswisseling”.

Hoe is de bestuurswisseling de laatste jaren gelopen?

Niet elke drie jaar maar na elke 4 jaar hebben in de afgelopen jaren de bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld, al of niet met de mogelijkheid om zichzelf herkiesbaar te verklaren. Dit blijkt af te wijken van onze statuten en van het huishoudelijk reglement: daarin staat een periode van drie jaar. Verder lazen we ook dat in het huishoudelijk reglement staat dat een lid niet meer dan twee perioden vol kan uitzitten en daarna moet vertrekken.

Het blijkt dus dat we ‘gevoelsmatig’ hebben gedacht dat 4 jaar een betere termijn was dan 3 jaar. Ook de ledenvergadering heeft daar nooit een punt van gemaakt.

Voorstel bestuur over komende bestuurswisselingen.

Maar het bestuur vindt nu wel dat we formeel aan de vergadering moeten voorleggen of wij de statuten en het huishoudelijk reglement aan gaan passen en van de periode van drie jaar, een van vier jaar maken.

Bestuurswisselingen 2017 en 2018

Als de vergadering hiermee instemt, dan is de praktijk van de bestuurswisselingen van de afgelopen jaren formeel gelegaliseerd.

Dit betekent:

  • dat voor Frans Claessen en Sjaak de Wit, die in 2010 zijn gestart, hun 2e termijn afloopt op januari 2018;
  • dat voor Emmy Jorritsma, die begon in 2011, haar 2e termijn afloopt op januari 2019;
  • Rien Schoonhoven startte in januari 2013 en zijn 1e termijn loopt dus nu af. Nu stelt hij zich herkiesbaar voor een 2e periode, die in 2021 afloopt. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot aan de vergadering op 13 januari.
  • Marijke Witteveen begon in 2015 en haar 1e periode loopt af in 2019 en haar 2e uiteindelijk in 2023.

Bestuurlijke geleidelijke wisseling van de wacht

Om te voorkomen dat we volgend jaar een grote bestuurswisseling van 2 personen hebben heeft Sjaak de Wit aangeboden dit jaar al af te treden en ontstaat een vacature in het bestuur. Frans Claessen zorgt ervoor dat hij volgend jaar januari wordt opgevolgd door een nieuw bestuurslid. Voor de functie van Sjaak heeft het bestuur al een mogelijke kandidaat gevonden, maar er kunnen zich ook andere kandidaten aanmelden bij het bestuur tot aan de vergadering op 13 januari.

Frans Claessen, 7 januari 2017