Uit de ledenvergadering: Voorstel collectief onderhoud bomen in particuliere tuinen

Aan de leden van de VBO.
 
Op de ledenvergadering van 13 januari is het voorstel gedaan om te kijken of via het collectief onderhoud bomen in particuliere tuinen gefatsoeneerd kunnen worden. De wijk wordt ouder en de bomen ook. Bomen groeien niet tot in de hemel, maar gaan wel die kant op. En veel bewoners durven of willen niet (meer) zelf naar boven klimmen om een en ander bij te zagen of te snoeien.
Het voorstel is om een bedrijf te zoeken dat erin gespecialiseerd is te grote bomen te toppen of te kappen. 
Het gaat dus om bomen in de eigen tuin die te groot zijn. Het gaat dus niet om bomen die vlak bij de tuin in het openbaar groen staan of op naastgelegen percelen. 
Wie hierin geïnteresseerd is kan een mail sturen naar Ina van Gelder, mailadres inagterlouw@gmail.com.
(mailadres is kortgeleden veranderd, het oude en voor de meeste bewoners bekende planet adres werkt niet meer)
Na inventarisatie van aantal belangstellenden zal Ton Schunselaar bedrijven benaderen en proberen een prijsafspraak te maken.