Gemeenteraad besluit a.s. dinsdag over voorstel ‘Tiny Housing’

Onderstaand bericht is van Harrie de Hey, Bestuurslid Stichting de Groene Oostrand:

Dinsdag a.s. besluit de gemeenteraad over het voorstel om in Leystad ruimte te bieden voor “Tiny Houses” ; dit zijn kleine woningen met en vloeroppervlak van maximaal 50 m2.  In dit voorstel zijn een aantal locaties voor “Tiny Housing” opgenomen, waaronder in de Gelderse Hout de bosstrook langs de akker aan weerszijde van Triade. De “Groene Oostrand” vraagt aan de gemeenteraad deze locatie te schrappen; zie onderstaande aan de gemeenteraad gerichte mail: 

Geachte Raadsleden,

Stichting Groene Oostrand heeft kennis genomen van het Raadsvoorstel Tiny Housing Lelystad inclusief de kaart zoekgebieden Tiny Houses. Wij kunnen ons voorstellen dat het concept Tiny Housing voor Lelystad interessante perspectieven kan bieden. Met name op die locaties die in ontwikkeling zijn of voor stedelijk hergebruik in aanmerking komen.

De Oostrand van Lelystad vormt door de afwisseling van grote bossen, akkers en een woongebied een uniek parklandschap. De Stichting zet zich in om deze kwaliteiten te bewaren en waar mogelijk te versterken.

Vanuit deze optiek past een mogelijke ontwikkeling van Tiny Housing in het Gelderse Hout, ten oosten van de Oostranddreef niet. Wij vragen u met klem om deze locatie in de Gelderse Hout ten oosten van de Oostranddreef te schrappen uit de kaart zoekgebieden Tiny Houses.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Groene Oostrand