Contributie 2018

De nieuwe penningmeester van de VBO verzoekt u vriendelijk de contributie voor dit jaar over te maken.

Contributie Verenigde Bewoners Oostrandpark 2018

De contributie bedraagt € 15.- voor een huishouden dat uit meerdere personen bestaat. Voor 1-persoons huishoudens  bedraagt de contributie € 10,- per jaar, uiterlijk te voldoen in de 1ste maand van ieder nieuw jaar.  Deze contributiewijziging is op 10 januari 2014 tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

U kunt dit bedrag over maken op bankrekeningnummer:  NL 34 RABO 01 47 47 83 40 ten name van de penningmeester VBO Oostrandpark , Trudy van der Meer.

Voor vragen kunt u terecht op ORP 132 of per mail aan:  gm.vandermeer@telfort.nl

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .