Inzamelen huishoudelijk afval Lelystad

08-02-2018

Nieuwe inzamelen huishoudelijk afval in Lelystad

Tot 28 februari a.s. hebben bewoners de gelegenheid hun keuze voor het inzamelen van huishoudelijk afval kenbaar te maken bij de gemeente. Het plaatsen van een 4e restafvalcontainer of zelf wegbrengen naar een ondergrondse container. De uitkomst is geldig bij een minimale opkomst van 30 % per wijk. Het is dus van groot belang uw keuze kenbaar te maken!

Indien u uw keuze nog niet heeft kunnen bepalen, kunt u zich nader laten informeren op één van de door de gemeente georganiseerde inloopavonden.

Voor onze wijk vindt deze plaats op 19 februari a.s.  in MFA Atolplaza tussen 19.00 en 21.00 uur.

Het bestuur van de VBO