Vervanging rioolgemaal door polymeer betonput op het ORP

Onderstaand een bericht dat de vorige voorzitter van de VBO ontving van de gemeente. Het maakt melding van werkzaamheden bij de ingang van onze wijk waar het rioolgemaal vervangen gaat worden voor een polymeer-betonput. Beide dienen voor het afvoer van de huisriolering (droge weer rioolafvoer van de huishoudens).

Daarvoor zijn onlangs enkele bomen gekapt. De direct naast het gemaal wonenden hebben al van de gemeente bericht ontvangen. Misschien is het zinvol deze brief op de website te plaatsen ter informatie voor alle bewoners. Er kan sprake zijn de komende tijd van enige verkeershinder.  De in de brief genoemde bijlage is niet bijgevoegd, deze was voor de direct omwonenden en bevat niet meer nieuws.

 

Goedendag,

In de bijlage toegevoegd treft u een brief aan die u informeert over de werkzaamheden die gaan plaats vinden bij het rioolgemaal bij het in rijden van Oostrandpark. Het gemaal wordt totaal vervangen door een polymeer-betonput.

De bewoners rondom het gemaal hebben deze brief in de bus gehad, u stuur ik deze brief om eventueel dit door te zetten naar de andere bewoners.

De werkzaamheden vinden plaats van week 7 tot en met week 10. U zult hier minimaal last van hebben, echter ietwat hinder in het verkeer kunnen we niet voorkomen.

Er zijn ook een aantal bomen gerooid, als alles straks weer aan kant is, dan worden er door onze groenmensen weer een aantal bomen geplaatst, mocht dit omwille de plantingsperiode niet meer lukken zal dit in het najaar plaats vinden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben kunt u mij altijd een mail sturen.

Met vriendelijke groet,

Jan Betten
technische medewerker TI
Ingenieursbureau en Projectmanagement
Technische Installaties

GEMEENTE LELYSTAD