Bladruimen Oostrandpark 3 december

20161127_121742Namens Frans Claessen van de WIGRO stuur ik u het volgende bericht: 3 december 2018 bladruimen op het Oostrandpark, door de gemeente.

De gemeente gaat dit jaar op maandag 3 december het door de bewoners in rullen opgetaste blad op de  weg weghalen (zie bijgevoegde foto). Het moet niet in bergen worden opgetast, die kan de zuigwagen niet aan.

Dit betekent dat de bewoners van onze buurt vóór maandag hun bladafval op de weg in rullen voor hun huis kunnen schuiven. Enkele vrijwilligers van WIGRO zullen plataanblad dat valt op het gazon langs het centrale fietspad aansluitend aan de kruising met de hoofd lus ook naar de straatkant brengen. Plataanblad heeft de eigenschap in ons klimaatgebied minder snel te verteren dan dat van de meeste inheemse bomen. Door het wegruimen van dit blad blijft het gazongras van goede kwaliteit.