Bladruimen op 3 december, hulp is welkom!

Oproep aan bewoners,

Meerdere bewoners hebben contact met mij opgenomen met de mededeling dat zij in verband met hun gezondheid of leeftijd zelf niet in staat zijn hun blad naar de straatrand te vegen.

Ik heb daarom de gemeente gevraagd daarmee rekening te houden bij hun veegactie op 3 december a.s.

Ik wil ook al onze bewoners vragen of er onder hen zijn die op vrijwillige basis bereid zijn hun medebewoners te helpen met het schoonmaken van hun straatranden. Ik zag gisteren al een bewoner die de klus voor een andere bewoner in een uurtje had geklaard. Goed voorbeeld doet volgen!

Bij voorbaat mijn dank.

Frans Claessen mede namens de Werkgroep Infrastructuur, Groen en Ruimtelijke Ordening (WIGRO)