Contributie VBO 2019

Bericht van de penningmeester

Sommige leden hebben hun contributie voor 2019 al voldaan, waarvoor dank.
Ik verzoek u de contributie over te maken, graag voor 1 maart, op onze rekening bij
de Rabobank nummer NL34 RABO 0147 4783 40 t.n.v. Verenigde Bewoners
Oostrandpark voor 1 maart 2019.
De contributie voor 2019 is ongewijzigd, dat wil zeggen € 15,00 voor twee- of
meerpersoonshuishoudens en € 10,00 voor eenpersoonshuishoudens.
Trudy van der Meer, penningmeester