Nederland is meer dan veen, zand en zeeklei…ORP-lezing 11 februari, vanaf 19.30uur

ORP lezing op  11 februari 2019  door Enno Bregman

Nederland is meer dan veen, zand en zeeklei………

Het is een mooie traditie, dat mensen uit het Oostrandpark iets vertellen wat hen bezig houdt of bezig heeft gehouden.

Ik heb me bij de provincie Drenthe de laatste jaren vooral bezig gehouden met het actualiseren van kennis van bodem en geologie. Lag de nadruk een halve eeuw geleden vooral bij het in beeld brengen van de geschiktheid van de bodem voor de landbouw, nu gaat het in toenemende mate meer om zaken die te maken hebben met de diepere ondergrond, zoals het voorkomen van geschikte lagen voor winning van warm water, of juist de opslag van warmer water afkomstig uit de industrie.  

Waren, bodem(geschiktheids-)kaarten en geologische kaarten of daarvan afgeleide kaarten aanvankelijk voldoende, nu maken we veel meer gebruik van 3 D(imensionale) informatie, en kunnen we ook de grondwaterstroming en warmteverdeling van de ondergrond heel ruimtelijk in beeld brengen, maar ook de weg van het grondwater beter volgen.

De weg die het grondwater, van een hoger gelegen infiltratie gebied tot een lager gelegen kwelgebied volgt, is er een die in Noord Nederland sterk beïnvloed wordt door veranderingen van de ondergrond ten gevolge van landijsbedekkingen,  waarvan we de invloed van de laatste drie steeds beter kennen. Het gaat om diepe geulen, afzettingen van klei- en leemlagen, die door smeltwater onder landijs zijn gevormd, maar ook over bodemlagen die ten opzichte van elkaar bewogen zijn onder invloed van het enorme gewicht van landijs en na het afsmelten daarvan. Toen veerde de aardkorst weer een beetje terug. Op de ene plek wat meer dan de ander.

Na een korte introductie over vormen van onderzoek (wat onderzoekt een bodemkundige, wat een geoloog en hoe benaderd een landschapsecoloog het landschap), vertel ik iets over de nieuwste inzichten met betrekking tot de glaciale geschiedenis van Nederland en neem ik u mee naar Drenthe, naar het gebied van het Nationale Beek en Esdorpenlandschap van de Drentsche Aa. We gaan daar letterlijk wat dieper kijken en zullen zien hoe grondwaterstroming de verbinding vormt tussen diep – en ondiep, waarom kwelgebieden liggen waar ze liggen en wat dat voor ecologische waarden betekent.

Sjoukje en ik nodigen U van harte bij ons thuis uit op 11 februari. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal de presentatie beginnen. Om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoek ik u wel aan te melden. Dat kan via de mail, of even een briefje in de bus doen……

U bent welkom!

Enno Bregman  & Sjoukje Rozendal

Oostrandpark 25

Email: enno.bregman@gmail.com