Cursus bridgen voor beginners voor leden

Bridgecursus voor beginners

Bij voldoende belangstelling wordt er voor leden van de VBO een bridgecursus voor beginners georganiseerd. Heeft u interesse kunt u zich  t/m 28 februari a.s. aanmelden bij Marijke Witteveen, marijke.witteveen@kpnmail.nl of telefonisch 213206.

De cursus zal worden verzorgd door mevrouw Riki Lohmeijer. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk na 28 februari.

Namens het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark,

Marijke Witteveen, secretaris