Verzoek om medewerking bij blad ruimen Oostrandpark op 2 december a.s.

Namens Frans Claessen ontvangt u het volgende bericht:

De bewoners van ORP wordt gevraagd vóór 2 december het boomblad voor hun huis en/of uit hun tuin naar de straatrand tot rullen te vegen. Niet tot grote hopen en zonder boomtakken erin, anders kan de veeg- zuigwagen het bladvuil niet goed verwerken. De gemeente zal op maandag 2 december dit blad weghalen, zoals dat al jaren gebeurt.

Ter ondersteuning van mijn bericht een kopie hieronder van mijn aanvraag en antwoord aanresp. Van het digitale gemeenteloket.

Hartelijke groet, Frans

 

Geachte heer Claessen,

Ik heb met de uitvoerder van de aannemer afgesproken dat er op maandag 2 december wordt geveegd. Vriendelijk verzoek aan u om alleen blad op rullen te vegen en takken / takjes eruit te houden!

 

(Via het Servicemeldpunt hadden wij de volgende melding doorgekregen.

 

Melding : Zoals elke najaar verzoeken we de gemeente het door de

bewoners op de straat randen geveegde boomblad op te

vegen. In overleg met de opzichter van de afdeling BOR

(John van Voorn), vegen de bewoners overtollig blad in rullen

langs de straatrand.

Kunt u ons tijdig doorgeven op welke maandag (?) 25

november 2 december dat schoonvegen gaat plaatsvinden,

zodat wij de bewoners daar tijdig van op de hoogte brengen.

 

Locatie melding                : Oostrandpark

Ter hoogte van (nummer) : de straten in de hele buurt

 

Deze melding is gedaan door:

 

Naam                 : Frans claessen voorzitter werkgroep wigro van de vbo

 

Met vriendelijke groet,

Alfred van Zwam
toezichthouder civiele techniek en groen
Beheer Openbare Ruimte
Beheer