Bericht van de penningmeester.

Sommige leden hebben hun contributie voor 2020 al voldaan, waarvoor dank.

Ik verzoek u de contributie over te maken, graag voor 1 maart, op onze rekening bij

de Rabobank nummer NL34 RABO 0147 4783 40 t.n.v. Verenigde Bewoners

Oostrandpark.

De contributie voor 2020 is ongewijzigd, dat wil zeggen € 15,00 voor twee- of

meerpersoonshuishoudens en € 10,00 voor eenpersoonshuishoudens.

Trudy van der Meer, penningmeester