Jaarvergadering ORP

Beste Oostrandparkbewoners,

U bent allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering en nieuwjaarsborrel van de Verenigde Bewoners Oostrandpark op

vrijdag 10 januari 2020

locatie: buurthuis het Palet, Voorhof

Aanvang 20.00 uur

Onderstaand de agenda:

Agenda jaarvergadering

1. Welkomstwoord door de voorzitter

2. Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020

3. Verslag kascontrolecommissie

4. WIGRO (Werkgroep Inrichting Groene Ruimte Oostrandpark)

5. PowerPointpresentatie van de activiteiten van de VBO in 2019 en vooruitblik op geplande activiteiten in het komende jaar

6. Rondvraag

7. Sluiting en nieuwjaarsborrel.

Namens het bestuur,

Marijke Witteveen, secretaris