Hulp in Coronatijden

Alle ORP-bewoners hebben onderstaand bericht in de brievenbus ontvangen. Er is al meerdere keren hulp aangeboden, ook door schoolkinderen, dat is fijn. Voor de volledigheid wordt het bericht nogmaals, maar dan via de website, verspreid.

Lelystad ,17 maart 2020

Aan alle bewoners van het Oostrandpark

Aan de oproep van onze Minister President om goed voor elkaar te zorgen wil het bestuur graag gehoor geven. Wij hebben besloten om een hulplijn open te stellen voor bewoners, die behoefte hebben aan ondersteuning, bij voorbeeld voor het doen van boodschappen of een andere vorm van hulpverlening. Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunt u dat aangeven via mail of telefoon bij Frans van Rijnsoever, email: fransvrijnsoever@gmail.com, telefoon 233130, of Marijke Witteveen, email: marijke.witteveen@kpnmail.nl, telefoon 213206.

Wij vinden het belangrijk om ook in moeilijke tijden onze bewoners bij te staan waar dat nodig is.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark.