Nieuwe banken

Geachte Orpers,

Zoals afgesproken op de VBO-jaarvergadering op 10 januari j.l. , zijn er twee banken in en om onze wijk geplaatst, door aannemer de Wilde.

Eén bank is  geplaatst bij de jeu de boules baan, de andere langs de zuidrand op het heuveltje, dat uitziet op de zuidelijke akker en Triade.

Eerder was de laatste bank abusievelijk vlak achter ORP 46 tussen de bomen geplaatst.

Met vriendelijke groet

Namens de WIGRO

Frans Claessen