Jeu de boules baan vraagt om spelers!

De afgelopen dagen is door Frans Claessen de jeu de boulesbaan “Entre nous” schoongemaakt. Tevens heeft hij aan de gemeente gevraagd om een nieuwe toplaag aan te brengen zodat dan weer op een prettige manier op de baan gespeeld kan worden.

Nu zijn momenteel de mogelijkheden om met elkaar weer activiteiten uit te oefenen helaas nog zeer beperkt, maar misschien heeft u zodra dat weer mogelijk is wel belangstelling om deel uit te maken van een jeu de boules clubje. Mocht u hier interesse voor hebben, kunt u dat laten weten aan Bram bij de Vaate, die bereid is een petanque clubje van ORPers op poten te zetten. U kunt zich hiervoor aanmelden vi de mail: vaate@planet.nl / vaate@waterfauna.nl, of telefonisch: 0320 241 345 / 06 239 739 10.

Namens het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark,

Marijke Witteveen, secretaris