Ratten gesignaleerd in het Oostrandpark

Van steeds meer buurtbewoners krijgen wij melding dat er ratten worden gezien in het Oostrandpark. Nu is het beleid van de Gemeente Lelystad dat de bewoners zelf een gespecialiseerd bedrijf moeten inhuren om er iets aan te doen. Echter als de dieren in de ene tuin zijn bestreden dan komen er wel weer ratten vanuit de buurtuinen of vanuit het openbare gebied. Dat blijft dweilen met de kraan open.

Daarom vragen wij iedereen die ratten in of bij huis of elders in het Oostrandpark heeft gesignaleerd dat te melden bij de gemeente. De gemeente zegt pas in actie te komen als meer bewoners melding maken van overlast door ratten. Op de website van de Gemeente Lelystad ga je naar “dieren in de stad”, daarna naar “Ongedierte”. Daar staat de link om de melding te maken en er staan tips om het de ratten niet te gemakkelijk te maken.

Voor vragen over de bestrijding van ratten, kunt u contact opnemen met de serviceopzichter van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Deze is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14-0320 of per mail op: gemeente@lelystad.nl.

Graag ook een berichtje naar Gezien zodat we weten wie allemaal een melding hebben gedaan bij de gemeente gezien@leentvaar.org .

Gezien Leentvaar

Marijke Witteveen

Trudy van der Meer

Emmy Jorritsma

Frans van Rijnsoever