Lindenlaan

Tijdens de natuurwerkdag jongstleden zaterdag is door Ab de rij lindenbomen langs het fietspad naar de paddenpoel van de hinderlijke ondergroei ontdaan. Het is nu weer een echte Lindenlaan geworden; zie bijgevoegde foto. Ziet er weer keurig uit.