Jaarlijks bladruimen op maandag 29 november

De gemeente zal maandag 29 november a.s. het op straat of trottoir ( langs fietspad) geveegde boomblad in het Oostrandpark opvegen. Het blad dient niet op hopen te worden geveegd, maar in rullen of richels aan de straatrand.

Namens de WIGRO , Frans Claessen, voorzitter.