Een laan hoort een laan te zijn

Een laan hoort een laan te zijn! Achterstallig onderhoud door de gemeente (geldgebrek…) was ons al jaren een doorn in het oog.

Tijd voor actie! Uiteraard in overleg en met instemming van de gemeentelijke opzichter hebben Ab en Pieter opslag en waterlot weggesnoeid en zie: de laan is weer wat het hoort te zijn. Tijdens  de werkzaamheden hebben we  veel aanmoedigingen mogen incasseren!

De laan staat blinkend in de zon

Zie ook het logboek https://oostrandpark.nl/schapenweide/