Een gezond en gelukkig 2022

Het bestuur van de Verenigde Bewoners Oostrandpark wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2022.
Hopelijk kunnen we elkaar dan weer meer ontmoeten.

Gezien Leentvaar, Marijke Witteveen, Trudy van de Meer, Emmy Jorritsma, Frans van Rijnsoever