Bericht van de penningmeester

Sommige leden hebben hun contributie voor 2022 al voldaan, waarvoor dank. Ik verzoek u de contributie over te maken, graag voor 1 maart, op onze rekening bij de

Rabobank nummer  NL34 RABO 0147 4783 40 t.n.v. Verenigde Bewoners Oostrandpark.

De contributie voor 2022 is ongewijzigd, dat wil zeggen € 15,00 voor twee- of meerpersoonshuishoudens en € 10,00 voor eenpersoonshuishoudens. Wilt u bij uw betaling uw huisnummer vermelden.

Met vriendelijke groet

Trudy van der Meer, penningmeester