Herinnering van de penningmeester, contributie 2022

Sommige leden hebben hun contributie voor 2022 nog niet voldaan.

Ik verzoek u de contributie over te maken, graag voor 15 april 2022, op onze

rekening bij de Rabobank nummer NL34 RABO 0147 4783 40 t.n.v. Verenigde

Bewoners Oostrandpark.

De contributie voor 2022 is ongewijzigd, dat wil zeggen € 15,00 voor twee- of

meerpersoonshuishoudens en € 10,00 voor eenpersoonshuishoudens. Wilt u bij uw

betaling uw huisnummer vermelden.

Met vriendelijke groet

Trudy van der Meer, penningmeester

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .