Algemene ledenvergadering op 6 mei

Beste Oostrandparkers,

Eindelijk is het weer zover, we kunnen weer bij elkaar komen. Dus save the date!

Hierbij nodigt het bestuur van de VBO u uit voor:

Algemene Ledenvergadering en Lenteborrel,

Te houden op vrijdag 6 mei 2022 in Het Palet, Voorhof 18 aanvang 20.00 uur

(inloop vanaf 19.30 uur)

In de week na Pasen ontvangt u hierover nader bericht middels een nieuwe uitgave van ons Parknieuws.

Namens het bestuur van de VBO

Gezien Leentvaar (ORP 98)