Verzoek van de penningmeester, contributie 2023

Wilt u de contributie over maken, graag voor 20 februari 2023 op onze

rekening bij de Rabobank nummer NL34 RABO 0147 4783 40 t.n.v. Verenigde

Bewoners Oostrandpark.

De contributie voor 2023 is ongewijzigd, dat wil zeggen € 15,00 voor twee- of

meerpersoonshuishoudens en € 10,00 voor eenpersoonshuishoudens. Wilt u bij uw

betaling uw huisnummer vermelden.

Met vriendelijke groet

Trudy van der Meer, penningmeester