Bericht van de penningmeester VBO

Nog niet alle leden van onze vereniging hebben de contributie voor 2023 betaald. De contributie bedraagt € 10,00 per eenpersoons huishoudens en € 15,00 voor meerpersoons huishoudens. Wilt u de contributie overmaken voor 15 april 2023 op NL34 RABO 0147 4783, graag uw huisnummer vermelden.

Met vriendelijke groet

Trudy van der Meer, penningmeester