Agenda en bijlagen t.b.v. jaarvergadering VBO d.d. 10 januari 2014

Beste leden van de VBO.

Hierbij stuur ik u namens het bestuur van de VBO de documenten toe voor de jaarvergadering op 10 januari 2014, die gehouden wordt in het gebouw van Triade/´s Heerenloo/Gelderse Hout (plek van de voormalige Geitenboerderij). Aanvang 20.00 uur.

-De Agenda. De agenda voor de jaarvergadering die in het parknieuws 9 van oktober 2013 staat, wordt iets uitgebreid.

-De samenvatting van onze financiële  stand van zaken eind 2013 en een voorstel van de begroting van de vereniging voor 2014. De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden door de kascommissie (Jorrit Jorritsma en Jaap van Gelder).

-Een voorstel van het bestuur om de contributie van de vereniging te veranderen van tot nu toe een tientje per bewoner naar een vast bedrag €15,00 per jaar per woning.

De belangrijkste reden daarvan is dat de huidige betaalwijze vaak leidt tot verwarring en slordigheden. Administratief maak je snel fouten. Met ons voorstel blijven onze jaarlijkse inkomsten door contributie op dezelfde hoogte van € 1000 à € 1100.

We willen u vragen er mee in te stemmen deze verhoging dit nieuwe jaar al te laten ingaan, ook al zou het formeel beter zijn te wachten tot 2015. Maar dan moeten onze penningmeester en u nog een jaar langer werken met een rommelige betaalregeling.

Om praktische redenen stellen we voor de leden die nu al het bedrag voor 2014 betaald hebben volgens de oude regeling dit zo te laten.

We vragen u excuses voor deze  tussendoor bijstelling van de contributie, maar ons lijken de voordelen ervan veel groter dan de nadelen. Maar of u er ook zo over denkt merken we tijdens de jaarvergadering.

Na de vergadering is er de jaarlijkse Nieuwjaars borrel.

Ik hoop u te ontmoeten op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

En allen hele goede feestdagen gewenst.

namens het bestuur

Frans Claessen